Venda de material de construcció

Materials i productes químics per a la construcció

Disposem d'un ampli catàleg de materials per a estructures, maquinària per a la construcció, productes químics per a la construcció (SIKA), productes d'aïllament i d'impermeabilització (làmines asfàltiques, juntes bentonítiques...), i material de seguretat i senyalització, entre d'altres.