Cobertes i impermeabilitzacions

Aplicació i instal·lació de sistemes d’impermeabilització i d'aïllament

També oferim un servei d’aplicació i instal·lació de sistemes d’impermeabilització i d'aïllament (aïllaments prefabricats). Fem impermeabilitzacions amb làmines asfàltiques, reforços estructurals i reparació i tractaments del formigó.