• Aquí trobareu tota la informació que destigeu sobre els nostres serveis de venda de materials per a la construcció, lloguer i reparació de maquinària, cobertes i imperemeabilitzacions.

    Benvinguts a la pàgina web de Palahí!

    Aquí trobareu tota la informació que destigeu sobre els nostres serveis de venda de materials per a la construcció, lloguer i reparació de maquinària, cobertes i imperemeabilitzacions.