Antigrafiti

ELIMINA GRAFITIS

Netejador de grafitis innocu per al suport i sense cap risc per al medi ambient.

Elimina grafittis en murs, parets, senyals de trànsit, persianes, façanes, pedra natural polida o no polida, superfícies metàl·liques, maó cara-vista.